Fotografia ślubna Gdańsk i śluby cywilne.

Uroczystości ślubne kojarzą się większości osób z ceremoniami kościelnymi. Jednakże jest sporo par, które biorą ślub w urzędach stanu cywilnego. Taka uroczystość również ma podniosły charakter i jest dla młodej pary ogromnym wydarzeniem. Dlatego też, fotografia ślubna Gdańsk obsługuje także tego typu uroczystości, choć mają one nieco inny charakter niż śluby kościelne.

W urzędzie stanu cywilnego podstawowym miejscem, w którym odbywa się ceremonia zaślubin jest zwykle specjalnie do tego celu przystosowana sala. Fotografowie z fotografii ślubnej Gdańsk muszą znać reguły panujące w urzędzie. W tym wypadku również, tak jak w przypadku fotografii kościelnej, obowiązują pewne zasady, które fotograf powinien ich przestrzegać, gdyż dzięki temu stanie się mniej widoczny i swoją osobą nie będzie zakłócał ceremonii, na której przecież najważniejsza jest para młoda.

Fotografia ślubna Gdańsk po części najważniejszej, a więc uroczystości zaślubin, proponuje często zdjęcie grupowe, na którym ustawiani są wszyscy obecni na uroczystości. Zwykle mieszczą się oni w sali ślubów, więc zdjęcie takie można wykonać we wnętrzu. Po uroczystościach w urzędzie nowożeńcy często decydują się także na sesje plenerowe.